اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/20
کل خالص ارزش دارائی ها 1,549,331,424,799 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,831,735 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,831,735 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,837,586 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 404,342

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/26

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیران سرمایه گذاری:

هاله پاكنژاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار