بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 99,294,988,849 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,441,858 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,441,858 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,446,131 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 68,866

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اعتلاء کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/26

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیران سرمایه گذاری:

هاله پاكنژاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

نمودار‌ها