اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/29
کل خالص ارزش دارائی ها 1,328,672,113,709 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,099,919 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,099,919 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,104,408 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 428,615

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/26

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیران سرمایه گذاری:

هاله پاكنژاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار