بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/29
کل خالص ارزش دارائی ها 220,233,716,549 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,056,212 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,056,212 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,065,310 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 72,061

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گسترش صنعت دارو

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/26

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

هاله پاكنژاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

نمودار‌ها