امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گسترش صنعت دارو در تاریخ 1393/07/26 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر هزنه مجمع مورخ 1398/09/27
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی
مجوز سازمان جهت اعمال تغییرات بند 1/2/2 امیدنامه
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 1396/09/25
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 1396/04/25
تغییرات امیدنامه ای صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا کشاورزی تا 94
تغییرات امیدنامه صورتجلسه 1396/07/01
تغییرات امیدنامه ای اعتلا 6ماهه اول 95
تاییدیه سازمان